Rt de Toverboom


Welkom bij RT praktijk de Toverboom.

 

Soms lukt het gewoon niet op school. Hoe goed uw kind zijn of haar best ook doet. De resultaten blijven achter en het plezier wordt steeds minder. Dat is vervelend, voor u en uw kind.

Ik heb gemerkt dat er in de klas niet altijd voldoende aandacht of tijd voor een goede begeleiding van elk individueel kind mogelijk is. Ik ben een eigen praktijk begonnen om die kinderen extra aandacht en begeleiding te geven. 

RT de Toverboom is er voor kinderen die problemen ondervinden op de volgende gebieden:

  • - Technisch lezen
  • - Begrijpend lezen
  • - (Werkwoord) spelling
  • - Rekenen

In alle vormen van begeleiding is het doel dat uw kind weer vertrouwen krijgt in zichzelf en in zijn of haar eigen kunnen.

Uw kind is van harte welkom!

Marlot pasfoto

Even Voorstellen. 

Mijn naam is Marlot van Dijk en ben geboren in 1986 in Helmond. Toen ik zelf op de lagere school zat wist ik al dat ik juf wilde worden, vandaar dat ik naar de Pedagogische Academie in Eindhoven ging. In 2008 behaalde ik mijn diploma. Tijdens mijn stages heb ik ervaren dat kinderen met leer - en gedragsproblemen mijn aandacht trokken. Na het behalen van mijn diploma ben ik dan ook gaan werken op een school voor speciaal basisonderwijs. Om hier te mogen werken en om kinderen met leer - en gedragsproblemen te kunnen helpen en begeleiden heb ik mijn master (Special Educational Needs, SEN) gespecialiseerde groepsleerkracht behaald.

Tijdens deze studie ontstond de wens naar mijn eigen praktijk, waarin ik mij volledig kan richten op het begeleiden en ondersteunen van kinderen met leer - en gedragsproblemen. Om deze wens in vervulling te laten gaan heb ik mijn modules behaald die nodig zijn om je RT diploma te behalen. Ik heb deze modules gevolgd, omdat ik als leerkracht vaak zie dat je niet altijd dat in de klas kunt aanbieden wat je eigenlijk wel heel graag wilt.

RT

Wat is remedial teaching:

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. De meest bekende leerstoornis is dyslexie.

RT

Voor wie?

Kinderen met één of meerdere van onderstaande leerproblemen kunnen wekelijks middels remedial teaching begeleid worden:

-  leesproblemen; aanvankelijk lezen, technisch lezen en begrijpend lezen

-  taalproblemen

-  rekenproblemen

-  spellingproblemen (ook werkwoordspelling)

-  faalangst

 

Voor scholen:

De remedial teacher kan ook door basisscholen worden ingezet om leerlingen met een ‘rugzakje’ zo goed mogelijk te begeleiden op school. De remedial teacher komt dan naar school om uw kind zo goed mogelijk te helpen. 

 
 

Faalangsttraining

Veel kinderen twijfelen aan wat ze kunnen, ze zijn bang om fouten te maken, hebben veel last van spanning en druk wanneer ze een prestatie moeten leveren. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat maar liefst 10 tot 13 % van de kinderen op de basisschool last heeft van faalangst. Faalangstige gevoelens zorgen er voor dat zij zich ongelukkig voelen en onder hun niveau presteren. Op allerlei manieren kan dit zich uiten. Uw kind kan last hebben van:

-  hoofdpijn

-  buikpijn

-  misselijkheid

-  zweten

-  zich ongelukkig voelen

-  onzekerheid

-  moeite om vrienden te maken of te houden 

Ik gebruik kringspelen, rollenspellen, verhalen, kringgesprekken, bewegingsspellen en ontspanningsoefeningen om anders te voelen, te denken en te doen. 

Na een intake met de ouders, leren de kinderen in 12 trainingssessies: 

Anders te voelen

Het alert worden op lijfelijke signalen, leren ontspannen en gevoelens leren veranderen. 

Anders te doen

Het aanleren van een oplossingsstrategie en het leren overnemen van specifieke succesvolle strategieën van anderen. 

Anders te denken

Het leren herkennen van belemmerende gedachten (rood) en die daarbij horende hinderlijke effecten. Vervolgens het ervaren wat er gebeurt als deze gedachten worden losgelaten en vervangen worden door meer helpende gedachten (groen). Uiteindelijke leren de kinderen de ongewenste gedachten te herkaderen. 

 
 

Cito training

Binnen RT de Toverboom kunnen leerlingen van groep 7 en 8 begeleiding volgen ter voorbereiding op de Cito entree- of eindtoets. Vanaf november worden kinderen gedurende 1 uur, vijf weken lang voorbereid op de Cito.  In groepjes van maximaal 4 leerlingen worden de kinderen zo optimaal mogelijk voorbereid op de Cito entree- of eindtoets.

In deze 5 bijeenkomsten zullen de toetsonderdelen taal, begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling, rekenen en studievaardigheden aangeboden worden. Doel van de Cito training is het vergroten van het zelfvertrouwen. Door te oefenen met de vraagstelling van Cito (Multiple choice) en het bespreken en/of opfrissen van de leerstof gaan de kinderen met meer zelfvertrouwen de toetsperiode in. De kosten hiervan zijn € 125,00 per kind. 

 
calender

Intake

Na de aanmelding van uw kind zal ik contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek is kosteloos en is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen en om te bepalen of ik uw kind kan begeleiden.

In dit gesprek wordt informatie gevraagd over de leerproblemen, de schoolgeschiedenis van de leerling en eventuele resultaten van toetsen. Het is prettig als u tijdens het intakegesprek relevante informatie meeneemt. Denk hierbij aan toetsgegevens van school en eventuele RT-verslagen en/of onderzoeksverslagen.

Tijdens het intakegesprek is er natuurlijk ook alle ruimte voor uw vragen. 

calender

Onderzoek & Handelingsplan

Na het intakegesprek kan de begeleiding van start gaan. Om een goed handelingsplan te maken, zal ik beginnen met toetsing van uw kind. 
Naar aanleiding van de intake en de informatie van school en/of ouders wordt een handelingsplan gemaakt. Hierin staat wat en hoe er geoefend gaat worden. De begeleiding begint altijd bij de leerstof die de leerling nog net beheerst, daarna wordt stap voor stap het probleem aangepakt.

 
calender

Begeleiding

De meeste leerlingen komen 45 minuten per week. Indien school toestemming geeft, kan de begeleiding plaatsvinden onder schooltijd. Ook kan er op school lesgegeven worden.

Tijdens de begeleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes en programma’s. Er wordt zorgvuldig gekeken of de leerling de uitleg begrijpt. Pas als dit het geval is wordt er verder gegaan. De stof wordt zowel schriftelijk als op de computer verwerkt. Er worden afspraken met de leerling en de ouders gemaakt over huiswerk. Het is belangrijk dat de leerling na een les, in de week die daarop volgt, bezig is met de stof die uitgelegd en geoefend is. 

calender

Evaluatie

Elke 10 weken worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd, door bijvoorbeeld een aantal toetsen opnieuw af te nemen om de vooruitgang te bekijken. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een evaluatiegesprek. In dat gesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode en het evaluatieverslag besproken. Op dat moment maken we afspraken over een verlenging of afsluiting van de begeleiding.

RT

Huiswerkbegeleiding:

Als ouder is het niet altijd eenvoudig om je kind te begeleiden bij zijn/haar huiswerk. Daarnaast heb je als ouder niet altijd zicht op effectieve leermethoden die voor jouw kind geschikt zijn. Huiswerkbegeleiding biedt dan een uitkomst.

Huiswerkbegeleiding is iets anders dan Remedial Teaching (RT). Bij RT is er een uitgebreid intakegesprek en een didactisch onderzoek. De leerstof wordt vervolgens zo op maat gemaakt voor de leerling, dat de ontwikkeling optimaal is. Bij huiswerkbegeleiding is de lesstof van school het uitgangspunt.

Bij het maken van huiswerk kunnen diverse redenen zijn dat er huiswerkbegeleiding nodig is. Een kind kan moeite hebben met concentreren, het structureren van de lesstof, het plannen en/of de lesstof zelf. Bij huiswerkbegeleiding kunnen al deze probleemgebieden worden aangepakt.Doordat er geen sprake is van een vooropgezet handelingsplan en leerplan op maat, hoeft er geen tijd gereserveerd te worden voor administratie, voorbereiding en contact met de leerkracht. Hierdoor kan huiswerkbegeleiding voor een gunstige prijs worden aangeboden.

RT

Hoe ziet een les huiswerkbegeleiding eruit?

 1. 1. Planning: bij aankomst drinken we thee met een koekje en wordt besproken wat er gedaan moet worden en hoe je dat gaat aanpakken. Aan het eind wordt dat geëvalueerd.
 2. 2. Huiswerk: dan is het tijd om zelf met het huiswerk aan de slag te gaan.
 3. 3. Overhoren / controleren: als het huiswerk af is, lopen de leerling en ik het samen door en kijken of alles klopt.

Tarieven:

tarieven

Contactgegevens:

 • RT de Toverboom
 • H. Diesveldsingel 11
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 06-45144156
 • kvk: 59084669

Google Maps:

Nieuws:

Woensdag 18 maart: start Cito training

Woensdag 27 mei: start faalangsttraining